Norsk delegasjonsrapport fra IMO III 8. sesjon 25. - 29. juli.