CCC 2. sesjon 14.-18. september 2015, norsk rapport