CCC 4. sesjon 14.–18. september 2017, norsk rapport