Norsk delegasjonsrapport MSC 103 5. - 14. mai 2021