Norsk rapport fra IMOs maritime sjøsikkerhetskomités 96. sesjon (MSC 96) 11. til 20. mai 2016