SERTIFIKAT: Sjøfolk som tidligere har kunnet benytte seg av unntaksbestemmelsen må etter forskriftsendringen, som nå er sendt på høring, minst ta sertifikatprøve i vedlikehold av yrkeskompetanse for dekks- eller maskinoffiserer.

Unntaksbestemmelsen har gjort at personer med dekksoffiser- eller maskinistsertifikat, uten tilstrekkelig dokumentert fartstid, har kunnet søke om å få utstedt et sertifikat av lavere klasse, jf. kvalifikasjonsforskriften § 19 sjette ledd.

På den måten har de kunnet fortsette å seile med et gyldig sertifikat, og ved neste fornyelse få tilbake sertifikatet i den klassen de opprinnelig hadde, forutsatt at kravene til fartstid da var oppfylt.

Unntaket har vært aktuelt for personer som midlertidig har hatt sitt arbeid på land, og derfor ikke har vedlikeholdt sin kompetanse ved å oppfylle kravene til fartstid eller likeverdige funksjoner.

Opphevelsen av unntaksbestemmelsen er nødvendig for å oppfylle krav i EU-direktivet om minimumsutdannelsesnivået for sjøfolk og Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) .

Forskriftsendringen vil etter planen tre i kraft så fort som mulig etter at høringen er gjennomført. Høringsfristen er 7. august.

  • Les hele høringsbrevet HER.