Mens norske sjøfolk er sikret vaksine gjennom de ordinære prioriteringene i kommunene, så har det vært en kjent problemstilling av mange utenlandske sjøfolk ikke har fått vaksine.

— Mange sjøfolk, også norske, har stått ekstra lenge i jobb og har dermed tatt en stor belastning knyttet til pandemien. Derfor var dette en god nyhet, særlig med tanke på at mange utenlandske sjøfolk faller utenfor et eventuelt vaksineringsprogram i hjemlandet grunnet reisebegrensninger og karantenekrav, sier Alvestad.

Mange mangler vaksine

Statistikken som blant annet Norges Rederiforbund har presentert, viser at kun en av fem sjøfolk fått tilbud om vaksine på verdensbasis og at det fortsatt er store utfordringer knyttet til blant annet mannskapsbytter og helsehjelp til sjøfolk.

— For Sjøfartsdirektoratet har det vært viktig å jobbe internasjonalt for å sikre alle sjøfolk bedre vilkår under pandemien, også norske sjøfolk i utenriksfart. Derfor er det gledelig at Regjeringen også legger til rette for de utenlandske sjøfolkene som ankommer våre havner, sier Alvestad.

Norske myndigheter vil stille vaksinen kostnadsfritt til rådighet for rederiene, som selv må ta ansvar for vaksineringen.

 

Les ny artikkel med oppdatert informasjon om dette temaet her