Vaksinasjon av utenlandske sjøfolk på skip som jevnlig anløper norske havner eller som skal ligge i norsk havn over tid, kan bidra til beskyttelse av sjøfolkene, til det internasjonale smittevernet og til det norske smittevernet.

— Dette er et viktig grep for å sikre hverdagen til sjøfolk, som har merket pandemien godt og som er svært viktige for forsyningssikkerheten, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Gjennomføring av vaksinasjonen

Vaksinasjon av utenlandske sjøfolk kan gjennomføres på to ulike måter:

Det ene alternativet er at rederiene, eller deres agenter, selv står for organiseringen av vaksinasjonen. Dette kan for eksempel gjennomføres ved at man tar kontakt med et privat firma.

Det andre alternativet er kommunene velger å selv tilby utenlandske sjøfolk, via deres rederier eller agenter, vaksinasjon i kommunens eget vaksinasjonstilbud i kommunen der hvor båten ligger til havn. Kommunene kan i disse tilfellene ta seg betalt for gjennomføringen av selve vaksinasjonen, men ikke vaksinene.

Bestilling av vaksiner

Uansett hvilket alternativ man velger, må kommunen fartøyet ligger til havn i, gi nok vaksinedoser til rederiet. Dersom kommunen ikke har nok doser, må disse bestilles. Det er derfor viktig at rederiet tar kontakt med kommunens vaksinasjonstilbud i god tid, helst et par uker, før planlagt vaksinasjon.
Det er mulig å ta vaksinedose 1 og 2 i ulike kommuner.

Rederiene eller deres agenter må kartlegge hvem som skal vaksineres og sikre at disse er gitt tilstrekkelig informasjon i forkant. Vaksinering er frivillig.

 

Se  Folkehelseinstituttets retningslinjer her:

Retningslinjer for vaksinering av utenlandske sjøfolk