I siste 5-årsperiode, frem til og med 2022, var det hele 14 personer som døde etter en fallhendelse. Det er videre meldt inn 561 skadde etter fallulykker i samme periode. Hendelsene gjelder fall om bord, fall til sjø og fall på kai/havn i forbindelse med fortøyning eller lignende.

Ta kontroll med digital sjekkliste

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet en egen sjekkliste for fallulykker som våre inspektører går gjennom ved sine inspeksjoner om bord.

– Denne sjekklisten mener vi er så relevant og god at vi anbefaler på det sterkeste at samtlige næringsfartøy gjennomfører den. Å gjennomføre sjekklisten er faktisk et av hovedtiltakene vi tror vil ha størst effekt gjennom hele fokusområdet i 2023, sier prosjektleder i Sjøfartsdirektoratet, Sverre Flatebø.

For å slippe å forholde seg til en lang liste på papir, har Sjøfartsdirektoratet laget en digital løsning som er enkel å klikke seg gjennom. En kan legge til kommentarer som er aktuelle på sjekklistepunktene. Sjekklisten er også tilpasset en digital løsning på nettbrett og telefon i tillegg til PC. Sjøfartsdirektoratets inspektører beregner omtrent 60 minutt for gjennomgang av sjekklisten.

– Vi anbefaler at skipsfører bruker et sikkerhetsmøte sammen med hele mannskapet for gjennomgang av denne. Da vil alle få et større eierskap til den. Vi utfordrer rederier og skipsførere til å gå gjennom sjekklisten med mannskap på alle skift, altså gjerne flere ganger pr fartøy. Det viktigste er kjennskap og risikoforståelse, og motsatt skift får ingen risikoforståelse for fallhendelser om det ene skiftet går gjennom denne, legger Flatebø til. 

Når sjekklisten er gjennomgått vil den sendes på e-post til den som fyller den ut. Da kan rederiet få den videresendt som dokumentasjon på forhold som gjelder å unngå fallhendelser.

Selv om ikke Sjøfartsdirektoratet kan knytte de utfylte sjekklistene til et fartøy, vil vi fortløpende følge med for å se om det er aktuell læring eller innspill til gode tiltak som vi kan ta med videre i arbeidet med sikkerhet.

Finn sjekklisten på nettsiden

Sjekklisten finner dere på Sjøfartsdirektoratets nettside "Unngå fallhendelser - ta kontroll".

Der vil dere også finne mer aktuell informasjon og kunnskap, blant annet sju artikler om læring av hendelser knyttet til fall. Felles gjennomgang av disse vil også øke bevisstheten til mannskapet for å unngå fall.

– Gå helst gjennom innholdet på siden, og gå deretter fysisk ut på fartøyet for å ytterligere avdekke de stedene og de arbeidsoperasjonene som har risiko for fallhendelser. Gjør tiltak med en gang om dere finner noe. Sammen kan vi klare å få ned antall ulykker, legger Flatebø til. 

Nettsiden om fall vår er på både engelsk og norsk, og der finner dere også sjekklisten på begge språk.