Sjøfartsdirektoratet har etablert nye midlertidige rutiner i forbindelse med koronapandemien. Verifikasjon av dokumentasjon gjennomføres som normalt.

Direktoratets inspektører gjennomfører i utgangspunktet ikke fysiske tilsyn slik situasjonen er nå. Derfor vil direktoratet inntil videre basere godkjenninger på mottatt dokumentasjon, og i økt grad benytte bilde og videodokumentasjon.

Direktoratet vil kommunisere gjeldende rutiner til aktuelle verft.

DSB har også etablert nye rutiner og går heller ikke på fysiske tilsyn. DSB vil basere sine tilsyn på dokumentkontroll i form av samsvarserklæring for prosjektering og utførelse av maritime elektriske anlegg samt underlagsdokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om kravene i forskrift om maritime elektriske anlegg er ivaretatt.

Se vedlagt brev fra DSB for ytterligere detaljer.