– Vi jobber for å utvikle og gjøre at næringen er best mulig rustet for de endringene vi ser vil komme framover, både når det gjelder digitalisering og dekarbonisering. Her vil Sjøfartsdirektoratet være en viktig samarbeidspartner for næringen, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide skal besøke Nor-Shipping i år.
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide skal besøke Nor-Shipping i år. Foto: Helga Maria Sulen Sund

Nor-Shipping er en viktig arena for alle som jobber med den maritime næringen. Derfor har også Sjøfartsdirektoratet prioritert deltakelse på messen helt siden 2007. I år satser vi mer på stand-delen samt arrangementet “The Quality Flag Reception”. Vi vil også være representert på flere ulike arenaer for å være tilgjengelige for kunder og andre interesserte.

– Tilstedeværelse og dialog på denne typen arenaer gjør det enklere for kundene å ta kontakt når de har nye prosjekter de vil gjennomføre. På den måten kommer vi også tidligere inn når noen for eksempel ønsker å ta i bruk en ny energiform. Slik kan vi gjøre sjøfarten sikrere og tryggere, sier Hareide. For å sikre at direktoratet også skal kunne levere til forventningene når rederiene velger nye løsninger, har vi etablert en egen seksjon for ny maritim teknologi. Seksjonen skal være et bindeledd og bistå våre dyktige fagavdelinger, for eksempel når en reder kommer med et behov for å bygge et fartøy med autonom teknologi eller nye energibærere. På Sjøfartsdirektoratets stand vil ansatte fra ulike avdelinger være representert under hele messen.

– Vi håper folk besøker vår stand og slår av en prat. Vi kan love at de møter dyktige og hyggelige personer, og vi har selvsagt god kaffe til de som kommer innom, sier André Sæbø, som er markedsføringssjef i Sjøfartsdirektoratet og prosjektleder for deltakelsen på Nor-Shipping 2023.

Våre ansatte som vil være tilstede ved Nor-Shipping:


Bilde av Knut Arild Hareide Knut Arild Hareide
Sjøfartsdirektør
Send ham en e-post
Bilde av Nils Haktor Bua

Nils Haktor Bua
Seksjonssjef
Seksjon for ny maritim teknologi
Send ham en e-post

Bilde av Nils Haktor Bua

Rune Magne Nilsen
Senioringeniør
Seksjon for ny maritim teknologi
Send ham en e-post

Bilde av Vidar Uliksen

Bjørn Mikkel Rygh
Senioringeniør
Seksjon for ny maritim teknologi
Send ham en e-post

Ivar Ingvaldsen.JPG

Ivar Ingvaldsen
Senioringeniør
Seksjon for ny maritim teknologi
Send ham en e-post

Bilde av Trym Sogge Sjøberg

Trym Sogge Sjøberg
Senioringeniør
Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger
Send ham en e-post

Bilde av Vegar Berntsen

Magnar T. Selnes
Seniorrådgiver
Underavdeling passasjerskip
Send ham en e-post

jon tore fosstveit.jpg

Jon Tore Fosstveit
Prosjektleder
Underavdeling passasjerskip
Send ham en e-post 

Bilde av Elisabeth Hvaal Lingaas

Elisabeth Hvaal Lingaas
Avdelingsdirektør
Skipsregistrene NIS/NOR
Send henne en e-post

Bilde av Elisabeth Hvaal Lingaas

Tone Olsen Risnes
Seniorrådgiver
Skipsregistrene NIS/NOR
Send henne en e-post

Silje Eren Ludvigsen Apeland.jpg

Silje Eren Ludvigsen Apeland
Senioringeniør
Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger
Send henne en e-post

morten granly.jpg

Morten Granly
Seksjonssjef
Region 1, Oslo
Send ham en e-post

Anne Østdahl

Dag Inge Aarhus
Kommunikasjonsdirektør
Avdeling for Kommunikasjon og samfunnskontakt
Send ham en e-post

André Sæbø.jpg

André Sæbø
Markedssjef
Avdeling for Kommunikasjon og samfunnskontakt
Send ham en e-post

hedda-grip-vikse.jpg

Hedda Grip Vikse
Seniorrådgiver
Avdeling for Kommunikasjon og samfunnskontakt
Send henne en e-post

Øyvind Gjerde Kamsvåg-.jpg

Marit Nilsen
Seniorrådgiver
Avdeling for Kommunikasjon og samfunnskontakt
Send henne en e-post

Vidar Johnsen Erlend Bjelland
Seniorrådgiver
Avdeling for Kommunikasjon og samfunnskontakt
Send ham en e-post
Vidar Johnsen Eivind Kallevik
Rådgiver
Avdeling for Kommunikasjon og samfunnskontakt
Send ham en e-post
Vidar Johnsen Helga Maria Sulen Sund
Seniorrådgiver
Avdeling for Kommunikasjon og samfunnskontakt
Send henne en e-post