– Tilsynsformen skal på mange måter ligne en ISM-revisjon der vi bruker tid på gjennomgang av prosedyre og dokumentasjon. Dykkingen foregår selvsagt ikke mens vi er om bord, og det er derfor nødvendig at vi reviderer og gjennomgår dokumentasjonen som rederiet og skipsfører har tilgjengeliggjort for oss slik at vi kan danne oss et bilde av at prosedyrer, planer og metodikk følges for å utføre dykking på en trygg og god måte, sier Thomas Angell Bergh, underdirektør i avdeling for inspeksjon, revisjon og beredskap.

God dialog

Det første hjemlede tilsynet ble utført kort tid etter at forskriften trådte i kraft, og til stede med Sjøfartsdirektoratet var kvalitetsleder i Frøy Akvaservice, Maja Bremvåg og representanter fra rederiets ledelse.

– Det var en god dialog mellom mannskap, rederi og direktoratet. Vi sitter alle igjen med et inntrykk av at inspektøren var her for å hjelpe og forbedre oss, sier hun.

Det ble gjort enkelte funn med forbedringspunkt under tilsynet, og inspektøren forklarte da for rederiet hva som måtte gjøres av tiltak.

– Det er også hele hensikten. Vi skal ikke «ta» noen, men forbedre dem, understreker Angell Bergh.

Alle fartøysoperasjoner

Han har inntrykk av at næringen ønsker disse tilsynene, og legger til at det handler om alle fartøysoperasjoner under tilsyn – ikke bare dykkingen.

– Det er en stor fordel å kunne se på helheten. Vi gikk gjennom alle fartøysoperasjoner, og det ble gjort funn på operasjoner som ikke hadde noe med dykking å gjøre. Det er viktig at alle operasjoner gjennomføres på en sikker og trygg måte for arbeidstakere og miljøet, sier underdirektøren.

Sjekklisten som inspektørene bruker består av tre hovedbolker:

  • sikkerhetsstyring
  • dykkeoperasjoner
  • fylleanlegg / teknisk rom

Målet med den nye forskriften er å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den som har sitt arbeid om bord og som er involvert i dykkeoperasjoner. Forskriften har hjemmel i skipssikkerhetsloven, og er laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

På sdir.no er det opprettet en varslingstjeneste for rederier som utfører dykkeoperasjoner og dekompresjonsdykk.