Sikringsnivået heves til MARSEC/ISPS 3 for norskflaggede fartøy i følgende områder:

  • Nord for grensen ved koordinatene:
    44°52N 29°41E, 43°58N 31°24E, 43°24N 36°17E, 44°15N 37°41E
  • Azovhavet

kart isps.jpg

Alle norskflaggede skip som oppholder seg sør for MARSEC/ISPS 3-området bes om å overvåke situasjonen nøye og iverksette nødvendige tiltak fra sikringsplanen (SSP).

Skipsførere rådes videre til å vise årvåkenhet i forhold til avvik og feil i navigasjons- og kommunikasjonsdata som følge av forstyrrelser.

Sjøfartsdirektoratet vil fortløpende overvåke situasjonen, og nødvendige oppdateringer vil bli publisert på våre nettsider.

Situasjonen i de berørte områdene kan endre seg raskt. Redere og skipsførere oppfordres til å følge utviklingen gjennom pålitelige kilder.