- Det at Båtforbundet gjennomfører denne store undersøkelsen jevnlig er veldig nyttig for oss som jobber med sikkerhet og holdningsarbeid. Gode data om båtbruk og holdninger er viktig når vi skal vurdere hvilke tiltak som gir effekt og ikke minst hvordan bruken av fritidsbåt endrer seg i Norge, sier Petter A. Søreng, som er seksjonssjef for fritidsbåtseksjonen i Sjøfartsdirektoratet.

Sist gang det ble gjennomført en stor båtlivsundersøkelse var i 2018. Da var det stor interesse for det nylig innførte flytevestpåbudet, samt hvor mange fritidsbåter det var i Norge. Også den siste undersøkelsen fokuserer på dette samt et par andre viktige endringer.

Undersøkelsen som ble presentert på den nasjonale Fritidsbåtkonferansen i Haugesund i dag viser blant annet:

  • Antall fritidsbåter fortsetter å gå oppover. I 2018 anslo en rundt 900.000 fritidsbåter tilgjengelig i Norge. Nå anslår en at dette har rundet en million båter.
  • Fokus på sikkerhet, og bruk av redningsutstyr, fortsetter å øke (noe en også trakk frem ved sist undersøkelse). Dette viser at flytevestpåbudet, sammen med eksempelvis holdningsskapende arbeid, har hatt effekt.
  • Det blir stadig flere “myke trafikanter” på sjøen. Dette gjelder i hovedsak bruk av kajakk, og samlet sett har det vært en tredobling i løpet av 10 år.
  • Så er det mye som tyder på at det grønne skifte også i større grad påvirker båtlivet. Selv om dette fortsatt er i lite utbredt, så kan undersøkelsen tyde på at dette er noe som kommer til å prege båtlivet mer de kommende årene.
  • Det er også større interesse for båtdeling nå enn tidligere.

Det er Båtforbundet (KNBF) som står for selve undersøkelsen, som også ble gjennomført i 2012 og 2018.

Stig Wide Smith presenterer båtlivsundersøkelsen. Foto: Hedda Grip Vikse


Under Fritidsbåtkonferansen i dag oppfordret Stig Wide Smith fra Båtforbundet alle i salen til å bruke redningsvest.
- Det er spesielt viktig for menn i godt voksen alder, det er de som drukner. Alle bør gå foran med et godt eksempel. Fritidsbåtundersøkelsen er viktig fordi den måler temperaturen på fritidsbåtlivet og gir oss muligheter til å påvirke utviklingen.

Undersøkelsen er gjennomført av Kongelig Norsk båtforbund (KNBF) med støtte fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Telenor Radio, Redningsselskapet, Norboat, Norges seilforbund, Båtens verden, Jotun, Vestkystparken, Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk Test AS.

LINK TIL UNDERSØKELSEN