I en sikkerhetsmelding som nå er publisert, etter at Sjøfartsdirektoratet har undersøkt ulykken, påpeker direktoratet viktigheten av at lasteromskott som er forutsatt å være tette ikke arrangeres med lukeåpninger.

 

Eventuelle luker som er tiltenkt å benyttes ved lasting eller lossing av lasterommene vil svekke fartøyenes stabilitet dramatisk og kunne medføre stor fare for kantring og forlis.  

 

For ytterligere opplysninger viser vi til sikkerhetsmelding SM-06- 2020