Hendelsen 

Fartøyet hadde gjort et notkast etter makrell og mannskapet jobbet med å pumpe fisken om bord da fartøyet startet å krenge mot styrbord. Nivået i lastetankene var på dette tidspunktet ca. 70 – 80 % ifølge fartøyets fører.

Fartøyet har tre lastetanker adskilt med to langskipsskott. Det er arrangert luker i langskipsskottene og disse stod åpne under lastingen. Da føreren oppdaget at fartøyet begynte å krenge prøvde han å stenge lukene mellom sentertank og sidetanker.

Fartøyet krenget mer og mer før det til slutt kantret. 

 

Årsak til hendelsen 

Fartøyets stabilitet er beregnet og godkjent med tre separate lastetanker. 

Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at fartøyet kantret på grunn av at luker i langskipsskottene stod åpne under lasting. Dette gjorde at fiskelasta kunne bevege seg fritt mellom lastetankene, og at fartøyets stabilitet ble dramatisk svekket.

Våre overslagsberegninger viser at når lasta får strømme fritt gjennom lukene i langskipsskottene vil ikke fartøyet være stabilt under lasting. 

 

Fri væskeoverflate effekt 

Med åpninger i langskipsskottene må effekten av fri væskeoverflate beregnes for alle tre lastetankene vurdert som én stor lastetank. Effekten av fri væskeoverflate blir da langt høyere og dette blir en utslagsgivende faktor for at fartøyet ikke oppfyller stabilitetskravene.

 

Tiltak for å hindre kantringsulykker for fiskefartøy som fører fisk i bulk, og fisk i is og vann 

Tette langskipsskott i lasteromsområdet skal sikre at stabilitetskravene er oppfylt på fartøy som skal føre flytende last.  

Fartøyeiere som har fartøy med tilsvarende luker i langskipsskott må fjerne lukene og tette skottene permanent, slik at stabilitetskravene er oppfylt.

En eventuell aksept av slike luker i skott forutsetter at det er regnet med fri væskeoverflate effekt i hele fartøyets bredde. 

Forutsetninger som følger av stabilitetsgodkjennelsesbrev, stabilitetsplakat eller fartøyinstruks må følges for å kunne operere trygt, og opprettholde gyldig sertifikat.