På bakgrunn av økt trusselnivå har Kystverket besluttet å heve sikringsnivået til nivå 2 på utvalgte havneanlegg fra fredag 30. september klokken 13:00 og inntil videre.

Kystverket har ansvaret for å fastsette gjeldende maritime sikringsnivå for norske havner og havneanlegg. Sikringsnivået som fastsettes for havneanlegg vil også gjelde for anløpende skip, som må heve eget sikringsnivå til det samme som havneanleggene de anløper.

Sjøfartsdirektoratet anmoder alle skip som skal anløpe de aktuelle havnene om å forberede seg og aktivere tiltak.

Følgende havner heves til sikringsnivå 2:

 • Equinor Mongstad
 • Stureterminalen, Øygarden
 • Kårstø gassprosesseringsanlegg
 • Kollsnes Prosessanlegg, Øygarden kommune
 • Tjeldbergodden havneanlegg
 • Fjord Base AS
 • Hammerfest LNG havn (Melkøya)
 • Nyhamna Gas plant
 • NorSea Vestbase Averøy
 • NorSea Tananger
 • NorSea Stordbase
 • NorSea Polarbase
 • NorSea Dusavik
 • NorSea Vestbase Kristiansund
 • Mongstad Forsyningsbase
 • Helgeland Logistikksenter
 • ConocoPhillips Tananger
 • Coast Center Base
 • Offshore Terminal
 • Killingøy