På bakgrunn av økt trusselnivå besluttet Kystverket å heve sikringsnivået til nivå 2 på utvalgte havneanlegg 30. september 2022. Hvilke havneanlegg som har hevet sikringsnivå fremkommer i SafeSeaNet Norway under seilasregistrering, samt i navigasjonsvarsler.

Det er Kystverket som har ansvaret for å fastsette gjeldende maritime sikringsnivå for norske havner og havneanlegg. Sikringsnivået som fastsettes for havneanlegg vil også gjelde for anløpende skip, som må heve eget sikringsnivå til det samme som havneanleggene de anløper.

Sjøfartsdirektoratet anmoder alle skip som skal anløpe de aktuelle havnene om å forberede seg og aktivere tiltak.