Sjøfartsdirektoratet har derfor, siden 12.03.2020, gitt generelle utsettelser av gyldigheten på norske kompetanse- og ferdighetssertifikat. Det ble etablert en ordning hvor sertifikatinnehaver fikk forlenget sine sertifikater med først seks måneder, og senere med tre måneder.

Ordningen var ment som en nødløsning for de som ikke hadde anledning til å forlenge sine sertifikater på ordinær måte. Dette ble etablert som et kortsiktig tiltak. Kortvarige tiltak gir imidlertid lav forutsigbarhet.

Når det nå viser seg at denne pandemien har blitt mer langvarig enn først antatt, ser Sjøfartsdirektoratet at det vil være nødvendig med en mer langvarig løsning som vil gi større forutsigbarhet for både sjøfolk, rederier og for myndighetene.

Sjøfartsdirektoratet har derfor besluttet at vi, inntil videre, åpner for at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inkludert sikkerhetsopplæring for fiskere, kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring. Den nye ordningen er også ment som en nødløsning, og vi anbefaler fortsatt alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte om å gjøre det.

Forlengelsen gis for inntil tretti måneder. E-læringen må gjennomføres hos en godkjent tilbyder. For å få forlengelse må sertifikatinnehaver i tillegg møte eventuelle andre krav som gjelder for å få fornyet sertifikatet fullt ut.

Ordningen vil gjelde for følgende norske sertifikater:

  • Kompetansesertifikat dekks-, maskin-, og skipelektriker offiser,
  • Kompetansesertifikat fiskeskipper,
  • Fiskeskipper klasse C sertifikat,
  • Alle ferdighetssertifikat som har utløpsdato og skal fornyes, inkl. ferdighetssertifikat for grunnleggende sikkerhetsopplæring.
  • Repetisjonskurs for sikkerhetsopplæring for fiskere.

Etter endt e-læringskurs hos godkjent tilbyder får kursdeltaker utstedt dokumentasjon på dette. Det vil kunne skje på to ulike måter:

  • I tilfeller der godkjent tilbyder skal utstede ferdighetssertifikat på vegne av Sjøfartsdirektoratet utstedes nytt ferdighetssertifikat med gyldighet på 30 måneder fra den dato e-læringskurset ble avsluttet.
  • I tilfeller der godkjent tilbyder normalt utsteder kursbevis, som senere skal danne grunnlag for utstedelse av ferdighets- eller kompetansesertifikat fra Sjøfartsdirektoratet, vil dette også gjelde ved gjennomføring av e-læringskurs.

Søknad om fornyelse av ferdighetssertifikat, unntatt de som utstedes av kursleverandør på vegne av Sjøfartsdirektoratet, og søknad om fornyelse av kompetansesertifikat, skal skje på vanlig måte slik som beskrevet på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside www.sdir.no under «Søk personlig maritimt sertifikat»