Lørdag 12. august sendte Rederiforbundet og Den Norske Krigsforsikringen for Skib (DNK) medlemmene sine en oppdatert trusselvurdering med gyldighet fram til tirsdag 15. august.

Sjøfartsdirektoratet har nå mottatt informasjon om at den direkte trusselen mot skip i området er redusert. Sikringsnivået og våre råd til rederi og fartøy som skal seile i området, er uendret.

Alle norske skip som opererer i regionen, bør utvise økt årvåkenhet og informere Sjøfartsdirektoratet om endring i sikringsnivået (link til rapportering finner du her). Videre bør skipene opprette kommunikasjon med internasjonale flåtestyrker i området og vurdere EMASoHs Voluntary Reporting Scheme.

Sjøfartsdirektoratets informasjonsside for Hormuzstredet (for norskflaggede fartøy) finner du her.

  • Vakttelefon, Sjøfartsdirektoratet: +47 52 74 50 00
  • Beredskapskontakt, Norges Rederiforbund: +47 900 95 001