De to viktigste anbefalingene som direktoratet går ut med i sikkerhetsmeldingen er:

  • Etter råd fra produsenten Corvus skal batteriinstallasjoner til enhver tid være tilkoblet for å sikre tilgang til alarmsystemer og feilkilder
  • Alle rederier som har fartøy med batteriinstallasjoner bes om å gjennomføre en ny risikovurdering knyttet til farene ved mulig gassutvikling ved en brann/hendelse med batteriinstallasjonene

For direktoratet er det viktig å påpeke at rutinene og systemene rundt slukkingen av brannen på MF Ytterøyningen fungerte tilsynelatende bra. Dette er et område som vil følges opp videre, men brannen ble slukket og evakueringen skjedde på en trygg og god måte.

Tilrådningene i dagens sikkerhetsmelding gis i en tidlig fase av oppfølgingsarbeidet, og kan endres dersom videre undersøkelser gir grunnlag for det. Direktoratet opplever dialogen med både rederiet og batteriprodusenten som god og åpen. Det gir et godt grunnlag for arbeidet med å finne ut av hendelsesforløpet.

18. oktober ble det lagt inn en presisering i sikkerhetsmeldingen. Det er ingen nye tiltak - kun en presisering av gjeldende sikkerhetsmelding.

LES HELE SIKKERHETSMELDINGEN HER