Sjøfartsdirektoratet anbefaler at alle rederier som har fartøy med batteriinstallasjoner, oppdaterer risikovurderingen knyttet til farene for mulig ansamlinger av eksplosive gasser i forbindelse med uønskede hendelser i batterisystemer.

I tillegg viser vi til «Important Communique regarding Ytterøyningen Battery Fire», som inneholder anbefalinger fra batterileverandøren Corvus Energy.

Det er svært viktig at fartøy ikke skal være i operasjon uten kommunikasjon mellom EMS (Energy management system) og batteripakkene, da dette kan medføre at viktig systemdata ikke blir formidlet til EMS/bro.

Hendelsesforløpet er fortsatt ikke kartlagt. Sikkerhetsmeldingen vil oppdateres når ytterligere fakta, informasjon og årsakssammenhenger er tilgjengelig.

Presisering 18. oktober:

Sjøfartsdirektoratet ønsker å avklare viktige forhold rundt sikkerhetsmeldingen som ble sendt ut 14. oktober 2019:

  • Alle rederier som bruker batterisystemer, bør foreta en risikovurdering basert på rådene i den oppdaterte sikkerhetsmeldingen.
  • Risikovurderingen bør
    • identifisere mulige nødssituasjoner om bord, f.eks. brann, vannfylling, kollisjon osv.
    • deretter innføre prosedyrer for reaksjoner i nødssituasjoner samt opplærings- og øvelsesprogrammer for å håndtere slike situasjoner

 

Dette er i samsvar med kravene i ISM-koden og rederienes ansvar.

 

Hendelsen med Ytterøyningen er fortsatt under etterforskning, og årsaken er ikke fastslått. Det er ingenting som tyder på problemer med den nevnte risikovurderingen i forbindelse med denne spesifikke hendelsen.