‒ I senere år finner vi eksempler som ikke bare vitner om høy kompetanse, profesjonalitet og engasjement, men også evnen til å tenke kreativt for å løse krevende situasjoner ‒ ofte under krevende forhold. Vi er derfor stolte av å kunne tildele årets ærespris til den norske lostjenesten, sier styreleder i Haugesundkonferansen, Jon Leon Ervik.

Kystdirektør Einar Vik Arset og Losdirektør Eirik Blom tok imot prisen fra statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Einar Vik Arset (kystdirektør), Vidar Ulriksen (statssekretær for fiskeri og havministeren), Eirik Blom (Losdirektør).
Einar Vik Arset (kystdirektør), Vidar Ulriksen (statssekretær for fiskeri og havministeren), Eirik Blom (Losdirektør). Foto: Marit Nilsen

Styret for Haugesundkonferansen deler hvert år ut æresprisen til en bedrift, institusjon, organisasjon eller person som har dokumentert en spesiell innsats for bedring av sikkerhet og miljø innen den maritime næringen.

- Lostjenesten er en institusjon innen norsk maritim næring, og det var veldig flott at de i år ble hedret med Haugesundkonferansen sin ærespris. De har virkelig bidratt til økt sjøsikkerhet, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Årets ærespris til lostjenesten er fra konferansestyret begrunnet med:

  • Lostjenestens bidrag til sikkerhet og fremkommelighet til sjøs i over 300 år;
  • Lostjenestens evne til å tilføye en høy grad av kompetanse til risikofartøy for å redusere risikoen for ulykker langs kysten;
  • Utvikling og tilpasning av tjenesten i tråd med utviklingen av større og mer avanserte fartøy, økt trafikk og mer komplekse operasjoner til sjøs, inkludert dens evne til å ta i bruk digitale verktøy for økt støtte til kaptein og navigatør.

Tidligere vinnere er:

  • 330 Skvadronen
  • Forbundet Kysten
  • Redningsselskapet
  • Rederiene Wilh. Wilhelmsen og Bergesen d.y.
  • Tor-Christian Mathiesen, Det Norske Veritas
  • Mannskapet på TAMPA
  • Sjømannskirken