Sjøfartsdirektoratet viser til regjeringens pressekonferanse mandag, pressemelding nr 148/20 om nye nasjonale innstramminger og fastsatte endringer i covid-19-forskriften med virkning fra 30.10 klokken 00.00.

Endringene vil påvirke hvordan rederiene må innrette seg ved bytte av mannskap i Norge og direktoratet har mottatt en stor mengde henvendelser knyttet til forståelse og praktisering av kravene i forbindelse med mannskapsskifte skip i Norge.

– Vi er i dialog med relevante myndigheter rundt forståelse og praktisering av kravene,  opplyser avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk, Håvard Gåseidnes. 

Oppdaterte retningslinjer for mannskapsbytte finner du her.