Sjøfartsdirektoratet arbeider med å utvikle et system for automatisk utstedelse av personlige maritime sertifikat (APS).

Tidligere ordning med manuell innrapportering av bestått utdanning og kurs vil ikke fungere med det nye systemet. I tillegg har manuell innrapportering også vært en kilde til feilrapportering.

Det har dermed vært et behov for å opprette en ny måte å rapportere inn bestått utdanning og kurs fra institusjonene på.

Som en del av APS utvikler derfor Sjøfartsdirektoratet nå en enkel metode for automatisk innrapportering av bestått utdanning via et offentlig datagrensesnitt (maskin til maskin).

Institusjonene må utvikle en måte å koble seg opp mot Sjøfartsdirektoratet sitt system på.

Dette kan skje enten ved hjelp av en selvstendig utviklet tilkobling, eller gjennom utvikling og felles samarbeid med andre institusjoner. Innrapportering kan også skje ved bruk av en tredjemannportal.

Det skal være en enkel oppgave for utdanningsinstitusjonene å utvikle programvaren som kreves for automatisk innrapportering av resultater. Dette er fordi hovedansvaret for utvikling av systemet ligger hos direktoratet.

Endringen vil føre til at manuell verifisering av resultater faller bort da resultatene blir direkte overført elektronisk fra utdanningsinstitusjonen til Sjøfartsdirektoratet.

Endringen vil også bidra til at utdanningsinstitusjonene benytter samme metode for innrapportering av bestått utdanning og kurs. Det vil i større grad sikre likebehandling av de som søker sertifikat eller kvalifikasjonsbevis.

Direktoratet ønsker at alle institusjoner får koblet seg på datagrensesnittet og kan rapportere automatisk fra 1. juni 2021.