For fartøy med bruttotonnasje under 400 vil det ikke være krav til IBWC, men de skal likevel ha en godkjent ballastvannplan. Før konvensjonen trer i kraft 8. september 2017 må krav til utskifting av ballastvann i henhold til D-1 i konvensjonen minimum oppfylles.

 

Utstedelse

For klassede fartøy med bruttotonnasje over 400 behandler og utsteder klasseselskapene IBWC. For de resterende fartøyene er det Sjøfartsdirektoratet som behandler og utsteder IBWC.

Dersom det er Sjøfartsdirektoratet som utsteder sertifikatet skal reder sende inn ballastvannplan for behandling og godkjenning til post@sdir.no. Har fartøyet allerede en godkjent ballastvannplan kan IBWC utstedes på grunnlag av denne. Reder må likevel sende en skriftlig søknad til post@sdir.no.

Du kan lese mer om regelverket på våre sider om ballastvannforskriften. Ytterligere informasjon om frister for implementering av rensesystemer finner du her