Som en følge av den alvorlige hendelsen, vil Sjøfartsdirektoratet be redere av denne type fartøy om å på nytt gå gjennomgå arbeidsprosessene sammen med besetningen for å identifisere farer og iverksette tiltak som eliminerer risikoen for fall over bord, herunder å bli dratt over bord med redskapen.

– Vi vil også be redere sikre at besetningsmedlemmene kan kommunisere på arbeidsspråket om bord, og at det er anordnet tilstrekkelig og pålitelig kommunikasjonssystem mellom styrehus og arbeidsdekk, samt mellom besetningsmedlemmene på arbeidsdekk, sier Arild Lie, sjefsingeniør på underavdeling fiskefartøy.

Fokus på arbeidsspråk

Sjøfartsdirektoratet vil framover gjennomføre ekstraordinære tilsyn av havgående fartøy som driver med krabbefiske for å se til at sikkerheten er godt ivaretatt. Det vil rettes særskilt fokus på arbeidsspråk og kommunikasjon mellom besetningsmedlemmene, samt at det er anordnet pålitelige kommunikasjonssystemer om bord.

Det vil bli kontrollert at utførte risikovurderinger er hensiktsmessige og tilpasset arbeidsoperasjonene om bord, og at identifiserte tiltak som fjerner eller reduserer farene faktisk er gjennomført.

Vil eliminere risikoen for fall over bord

Dersom det avdekkes at krav i regelverket ikke er oppfylt, vil det bli gitt pålegg om å utføre tiltak. Slike tiltak kan være fysiske barrierer, verne- og sikkerhetsinnretninger og sklisikring for å eliminere risikoen for fall over bord.

Se ellers nærmere informasjon i sikkerhetsmeldingen på våre nettsider her.