ØKT ÅRVÅKENHET: Sjøfartsdirektoratet følger situasjonen tett.

– Det er viktig å påpeke at det er politiet som skal varsles først om eventuelle akutte hendelser. Vi ønsker at alle bidrar til å opprettholde god sikkerhet gjennom økt årvåkenhet og har lav terskel for å varsle, sier avdelingsdirektør Alf Tore Sørheim i Sjøfartsdirektoratet.

Dersom en pågående aller akutt sikringshendelse blir oppdaget, skal politiet og eventuelt andre nødetater alltid varsles først. Hvis hendelsen er knyttet til et skip, er det også viktig å følge etablerte rutiner for varsling til Sjøfartsdirektoratet.

En sikringshendelse er en mistenkelig handling eller omstendighet som utgjør en trussel mot et skip, et havneanlegg eller en havn. Lav terskel innebærer at det er bedre å varsle én gang for mye enn én gang for lite.

Kontaktinfo

Sjøfartsdirektoratet minner om sin døgnbemannende beredskapstelefon (52745000), som du kan ringe hvis du har spørsmål eller behov for avklaringer relatert til skip, mannskap eller passasjerer.

Du kan også sende e-post til beredskap@sdir.no eller til ordinært postmottak: post@sdir.no.