FARTØYINSTRUKS: De 33 båteierne som nå får brev fra Sjøfartsdirektoratet med vedtak om tilbakehold har fartøy i kategorien 8 til 15 meter største lengde. Båtene kan ikke gå fra kai og fortsette fisket før de har fått gyldig fartøyinstruks på plass. 

Kravet om fartøyinstruks ble innført for å sikre at alle fiskefartøy opprettholder en tilfredsstillende sikkerhetsstandard. 

– Dette er en fartøygruppe som det har vært mange ulykker med de siste årene. Dette handler om sikkerhet for både båt og mannskap, sier Tord Hauge Nilsen, senioringeniør i underavdeling for fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet.  

Færre fartøy enn fryktet

Kravet om fartøyinstruks for fartøy mellom 8 – 15 meter har blitt innfaset over mange år. Fristen for å få på plass fartøyinstruks for de siste fartøyene, gikk ut i januar 2021. Sjøfartsdirektoratet samarbeidet da med Fiskeridirektoratet for å kartlegge hvilke fartøy som hadde levert fisk uten å ha fartøyinstruksen på plass. Det resulterte i at 250 fiskebåteiere høsten 2021 fikk et varsel om at det ikke var registrert fartøyinstruks på fartøyet, og at fartøyet ikke skulle brukes i fiske med mindre de hadde gyldig fartøyinstruks om bord. 

Etter at brevene gikk ut, viste det seg at flere av fartøyene likevel hadde gyldig fartøysinstruks, uten at dette var registrert. Dette lot seg i de fleste tilfeller ordne etter at båteier tok kontakt med Sjøfartsdirektoratet og godkjent foretak. På en del eldre båter kunne eieren dokumentere at fartøyet var registrert med feil lengde i Fiskeridirektoratets register, og havnet utenfor kravet om fartøyinstruks. Noen fartøy har blitt slettet fra Fiskeridirektoratets fartøyregister og andre fartøy er ikke lenger i drift.  

Etter å ha oppdatert listen sitter Sjøfartsdirektoratet nå igjen med 33 fartøy som ifølge Fiskeridirektoratet har levert fangst i 2022 uten å ha registrert gyldig fartøyinstruks. Det er disse fartøyene som nå beordres til kai.  

– Selv om tilbakehold av 33 fartøy er alvorlig, er vi samtidig glade for at det nå har vist seg at de aller fleste av fartøyene som fikk brev høsten 2021 enten hadde ting i orden, eller har tatt fartøyet ut av drift, legger Hauge Nilsen til. 

Hva er fartøyinstruks?

Alle fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 15 meter skal ha fartøyinstruks utstedt av et godkjent foretak før de kan benyttes til ervervsmessig fiske.  

Fartøyinstruksen er et sertifikat som dokumenterer at et fartøy er kontrollert av et godkjent foretak i henhold til aktuell sjekkliste. Instruksen inneholder også opplysninger til reder/fører om lastekapasiteter, fartsområde og plassering av sikkerhetsutstyr. Instruksen skal oppbevares om bord.  

Kravet om fartøyinstruks ble innført for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter, for å skape en sikker arbeidsplass om bord. 

Les mer om Fartøyinstruks på Sjøfartsdirektoratets nettsider eller i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde.