Onsdag 27. september

 

09.00–10.00

Registrering

 

 

 


 

Velkommen og åpningsforedrag

 
 

 


10.00

Intro med kulturinnslag

 
 

Kathrine Hjelset og Oda Utvik


10.15

Velkommen og åpning

  Knut Arild Hareide
Sjøfartsdirektør

10.30

Åpningsforedrag

  Vidar Ulriksen
Statssekretær, Nærings-og fiskeridepartementet

10.45

Praktisk informasjon og presentasjon av utstillere

 

Tor Øyvind Skeiseid
Konferansier


11.10

Ulykkesbildet

Vegar Berntsen
Seksjonssjef, Risikostyring og analyse, Sjøfartsdirektoratet

   

11.30

Læring av fallhendelser

Bilde av Sverre Flatebø

  Sverre Flatebø
Prosjektleder, Sjøfartsdirektoratet

11.50

Pause - besøke utstillere

TKGA

   

12.20

Sjøsikkerhetsanalysen

 


Bilde av Trond Langemyr
Bilde av Hans Jørgen Johnsrud

 

Trond Langemyr
Seniorrådgiver, Kystverket

Hans Jørgen Johnsrud

Principal Consultant, DNV

 


 12.40

Spørreundersøkelsen maritim sikkerhet 2023

Bilde av Sverre Flatebø

Bilde av Leif Inge Sørskår

 


Sverre Flatebø
Prosjektleder, Risikostyring og analyse, Sjøfartsdirektoratet

Leif Inge K. Sørskår
Prinsipal sikkerhetsrådgiver, Safetec


 13.00

Psykisk arbeidsmiljø og trivsel om bord

Bilde av Mathias Augustsen

 

 

Torsten Mathias Augustsen
Faglig leder, Handelsflådens arbejdsmiljø - og velfærdsråd, Danmark


13.20

Lunsj

TKGA

   

14.20

En bra dag på jobben!

Elisabeth Goffeng
Prosjektleder PhD, Stami

TKGA

 

 


14.40

Arbeidsmiljøhjelpen - hvordan bruke arbeidsmiljøportalen

ingri litleskare kvadrat.jpg

 

Ingri Litleskare
Seniorrådgiver, Arbeidstilsynet


 

Digital maritim forvalting

 
   

 

15.00

Den digitale havnen - for bedre beredskap

hege berg thurmann kvadrat.jpg
  Hege Berg Thurmann
Avdelingsdirektør FDVU, Oslo Havn KF

15.20

Automatisk personlige sertifikater (APS) - Ny søknadsløsning

Irene_Mortveit_Ellingsen2.jpg
  Irene Mortveit Ellingsen
Overingeniør, avdeling Sjøfolk, Sjøfartsdirektoratet

 15.40

Pause

TKGA
 

 


16.05

Kunsten å virke sammen på jobb

Ivar Haugstad
  Ivar Haugstad
Sosialantropolog og spesialist på arbeidskultur

17.05

Avslutning for dagen

  Tor Øyvind Skeiseid
Konferansier

19:30

Middag og underholdning

 
  Heine Totland

 

Torsdag 28. september

 

09.00

God morgen

 

Tor Øyvind Skeiseid
Konferansier


 

Ny teknologi og grønn skipsfart

 
 

 


 09.10

HYDRA - Norled og NASA på flytende hydrogen

 
 

Sjøfartsdirektoratet
Håvard Gåseidnes, avdelingsdirektør

Norled
Heidi Wolden, administrerende direktør

Erlend Hovland, teknisk direktør


 

 

Statens vegvesen
Dag Hole, avdelingsdirektør, drift og vedlikehold


Westcon

Endre Matre, leder teknisk og nybygg


Håvard GåseidnesDag Hole

Endre Matre


 10:10

Verdens første bulkskip med ammoniakk på tanken

  Karl Fredrik Vistad
Deputy PM, Viridis Bulk Carriers

 10.30

SAFEN, Safe Energy Carriers – nye metoder for risikovurdering av hydrogen- og ammoniakkanlegg

Linda Fløttum
 

Linda Fløttum
Spesialistrådgiver, Safetec

 

 10.50

 Pause – besøke utstillere

TKGA
   

 11.20

Byggelånsgarantiordningen og hvilken betyding den har for skipsbygging i Norge

Solveig Frøland
  Solveig Frøland
Seksjonsleder Maritim/verft, Eksfin

 

Kompetanse for fremtiden

 
 

 


 11.40

Nautikkutdanning med integrert praksis - status ett år inn i piloten

Profilbilde 2 - 2020.jpg
 
Johanne Marie Trovåg
Instituttleder, Institutt for maritime studier, Høgskolen på Vestlandet

 12.00

Hvordan endrer/påvirker ny teknologi kravet til kompetanser?

Per Otto Årland
  Per Otto Årland
Senioringeniør, Sjøfolk, Sjøfartsdirektoratet


12.20

Geopolitisk Risiko: Introduksjon av Global Ocean-Tech Innovasjonskonkurranse 2025 - kartlegging av kritisk flerbruksteknologi for forsvar og kommersielle havnæringer

Cathrine Lagerberg
Birgit Profile - SHE Headshot.jpeg
  Cathrine Lagerberg

Senior Manager, Intelligence Services & Cyber Risk, Risk Advisory, Deloitte AS

Birgit M. Liodden
Founder & Chief Marmaid
The Ocean Opportunity Lab (TOOL) 


12.40

Fjordrydding og kjærlighet for kysten

Kenneth Bruvik
 

Kenneth Bruvik
Styreleder og talsperson, Framtidshavet


13.00

Avslutning

Bilde av Knut Arild Hareide
 

Knut Arild Hariede
Sjøfartsdirektør


13.10–14.00

Lunsj og avreise

 
 

 


Programmet oppdateres fortløpende.