Det blir arrangert et felles program med korte foredrag om dagsaktuelle tema, samt at det blir mulig å møte saksbehandlere fra de ulike avdelingene.

Dette kan være tema som:

  • Arbeids og levevilkår for sjøfolk
  • Miljøkrav
  • Ny teknologi
  • Digitale tjenester
  • Personellsertifikater/STCW
  • Refusjonsordningen/nettolønnsordningen
  • Gebyrer
  • Sertifikater/dokumentbehandling 

I forbindelse med Åpen dag blir det også arrangert en hyggelig sammenkomst for deltakerne på kvelden.

Dersom du ikke skal delta på Sjøsikkerhetskonferansen og du likevel ønsker å delta på Åpen dag, meld deg på her.

For generelle spørsmål om Åpen dag, ta kontakt med Hedda Grip Vikse på 92231586 eller hkg@sdir.no