Resultatene fra sjøtrim- og idrettsmerkekonkurransen samt øvrige konkurranser som har gått av stabelen i løpet av året, publiseres på vår idrettsportal, Facebook-sider eller i vårt tidsskrift Navigare.

Sjøtrimkonkurransen

Fysisk aktivitet er viktig både for den enkeltes helse og for trivselsfaktoren om bord. Sjøtrimkonkurransen har vært et fast innslag i sjøfolks registrering av egen trening i mange år. I vår idrettsportal kan du registrere absolutt all gjennomført fysisk aktivitet i din egen personlige treningsdagbok. Om det er løping, sykling, vannski, basket, fottur eller karate, eller bare å gå tur med hunden i friperioden. I portalen inviterer vi også til ulike tidsavgrensede kampanjer. Alle som registrerer aktiviteter deltar automatisk i trekningen av fine premier. Det kåres også beste idrettsskip basert på besetningenes innsats.

Registrer deg her

Fotball

Sjømannsfotballen ruller videre og våre store fotballturneringer for skipsbesetninger er populære.

  • "Nordsjøcupen" går av stabelen på idrettsanlegget i Hirtshals på våren, med felles overfart med danskebåten.
  • Bergen Championship i fotball arrangeres i perioden juni-august der vi inviterer besetningene om bord på cruiseskip til å stille lag.
  • "24-timmars" i Gøteborg som arrangeres av Sjömansservice i Sverige på Rosenhill Seamen's Center er åpen for sjømannslag fra hele Norden. Lag fra norske båter har hevdet seg bra i denne turneringen, og i 2011 var det to norske lag i finalen!

 

PÅ GRUNN AV CORONASITUASJONEN OG SMITTERESTRIKSJONER, BLIR DET DESSVERRE IKKE GJENNOMFØRT FOTBALLTURNERINGER I 2020.

Tips oss om idrettsaktiviteter!

Dersom noen har forslag eller innspill til oss er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt. Fortell gjerne også om dere har noen gode trimhistorier om bord som kan egne seg for publisering.

Bli med!

Via denne linken kan du nå registrere dine idrettsresultater i vår nye web-portal for idrettstjenesten. Her gis du en kjempemulighet til å holde oversikt over egne aktiviteter i din egen treningsdagbok.

Deltakelse i FriskSjø-prosjektet

Sjøfolk som ønsker å få til en positiv endring mot en mer aktiv livsstil, kan få hjelp. Det kan være at en opplever utfordringer med helsen, typiske livsstilssykdommer som for eksempel overvekt, hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk, diabetes 2 eller høyt kolesterol. Alternativt at en rett og slett innser at fysisk aktivitet og et greit kosthold er viktig. Sjøfartsdirektoratet har derfor etablert et samarbeid med Helsedirektoratet rundt kommunale frisklivssentraler.

Prosjektet er døpt FriskSjø. Det er både et forebyggende tiltak og et aktivt tiltak for å reversere en uheldig utvikling. FriskSjø-prosjektet kan være aktuelt for arbeidstakere som på grunn av livsstilsrelatert sykdom har fått utstedt udyktighetserklæring eller begrenset helseerklæring. Sjømannslegen vurderer om deltakelse i et tilpasset treningsopplegg kan bidra til at arbeidstakeren på sikt kan kunne tilfredsstille helsekravene.

Du kan enten selv ta kontakt med en frisklivssentral, eller kontakte fastlegen, rederiet eller Sjømannsidretten som også skal kjenne til denne muligheten. Å starte en livsstilsendring helt på egen hånd er utfordrende. Ved bruk av frisklivssentralene vil den enkelte få individuell oppfølging av en fagperson, og på denne måten få konkrete arbeidsoppgaver og bedrede forutsetninger for å lykkes.

Når arbeidstakere tar imot et tilbud fra en frisklivssentral, går dette i utgangspunktet over en tidsbegrenset periode. Sjøfartsdirektoratet ønsker å tilby de som ønsker det, en ytterligere, lengre oppfølging i prosessen mot en livsstilsendring. Det kan være alt fra samtaler til utarbeiding av treningsprogrammer eller kontakt med rederiet for optimalisering av vilkår som trengs for en livsstilsendring.

Rederienes rolle

Også rederiene bør gjøre seg kjent med FriskSjø-ordningen, og ta kontakt hvis noen av de ansatte har en uheldig utvikling når det gjelder helse – og livsstilssykdommer.

Sjøfartsdirektoratet understreker at deltagelse i et opplegg med frisklivssentralene og opplysninger rundt dette, ikke blir brukt til helsevurderinger eller sertifikatvurderinger som Sjøfartsdirektoratet ellers gjør.

Last ned infoskriv til sjøfolk

Last ned infoskriv til sjømannsleger