Årets velferdsskip

 • Publisert: 18.05.2021

Gjør ditt skip en ekstrainnsats for velferden om bord? Er besetningen god til å involvere alle i sosiale aktiviteter? Så nominer skipet til "Årets velferdsskip"!

Dan Deshayes, Nordisk fotokonkurranse for sjøfolk 2019
Slaget om Gemen om bord på Ternholm
FOTO: Dan Deshayes, Nordisk fotokonkurranse for sjøfolk 2019

Et godt velferdsskip 

I 2020 kåret vi årets velferdsskip før første gang. Viking Sun ble det første skipet til å motta prisen. Deres mange kreative og trivselsfremmende tiltak for besetningen imponerte. Det gjaldt også måten de ansatte ble ivaretatt da koronapandemien brøt ut.

Vi håper kåringen av årets velferdsskip kan bli en årlig begivenhet, men da trenger vi nye forslag på kandidater.

Livet til sjøs kan være krevende, med lange perioder hjemmefra og begrenset kommunikasjon med venner og familie. Velferden om bord er derfor viktig, og innebærer både kost og mosjon, trivsel, fellesskap og velvære. Et godt velferdsskip fremmer fellesskapet og samholdet om bord, lager tiltak mot sosial isolasjon og aktiverer alle.

"A Happy Ship is a safe ship" 

Alle rederi/fartøy har ansvar for å tilrettelegge arbeid og fritid om bord slik at en oppnår sosiale og miljømessige forhold som bidrar til helse, trivsel og velferd.

«A happy ship is a safe ship», sies det om veldrevne skip. Rederi som er opptatt av sikkerheten og sørger for gode rammer når det gjelder helse, kosthold, mosjon, trivsel, hvile, fellesskap og gjensidig respekt, tar sjøfolks velbefinnende på alvor.

Kåring av årets velferdsskip

Vi håper gode eksempler kan inspirere andre fartøy og rederi til innsats. Derfor ber vi dere sende inn forslag på kandidater til årets velferdsskip.

Juryen vil være nasjonalt velferdsutvalg (SAFE).
Det legges vekt på kreativitet og tiltak som fremmer fellesskap samt motvirker ensomhet og sosial isolasjon.

Vinneren blir kunngjort på Sjøsikkerhetskonferansen.

Det beste velferdsskipet fortjener en synlig anerkjennelse. Velferdsprisen er en spesialstøpt bronseplakett som kan henges opp på skipet.

Besetningen vil også motta en valgfri premie til en verdi av kr 5000 til skipet. Det eneste kravet til premien er at den skal være til glede for alle om bord, f.eks. en trimsykkel, Wii, PlayStation med spill, sportsspill (fotballbord, ishockeybord), karaokeanlegg osv.

Eksempler på tiltak som kan trekkes frem

 • Miljøskapende felles aktiviteter om bord og eventuelt i havn
 • Tiltak mot sosial isolasjon
 • Helsefremmende tiltak
 • Fysisk tilrettelegging av arbeidsplass og rekreasjonsområder
 • Tiltak for å bevare/styrke kontakt og samhandling med familie og lokalmiljøet hjemme
 • Tiltak for å fremme godt sosialt arbeidsmiljø
 • Individuelle tiltak for å hjelpe ansatte med konkrete helseutfordringer (røykekutt, IA-tiltak mm.)
 • Dialog mellom ansatte og mellom fartøy og rederi
 • Skiftordninger som gir tilstrekkelig hvile og rekreasjon
 • Andre tiltak med betydning for arbeids- og fritidsmiljøet om bord
 • Virkning av gjennomførte tiltak

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen