Det norske maskinistforbund (Dnmf)
 

Odd Rune Malterud
Hege-Merethe Bentsson (vara)

DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 

Bjørn Myrseth

Fagskolene
 

Trine Otterlei - Fagskolen i Ålesund
Astrid Sæbulonsen - Fagskolen i Nord (vara)

Fiskebåt
 

Geir Ove Vikshåland
Hanna Bauge (vara)

FosFor - Fiskeri og sikkerhetsfaglig forum
 

Roger Nybakk - Vest Lofoten VGS
Paul Almar Andersen - Vest Lofoten VGS(vara)

Hurtigbåtforbundet
 

Bjarne Rygg
Rune Midtkandal (vara)

Industri Energi
 

Endre Hopen - Industri Energi Odfjell

Kystrederiene
 

Andrine Kleiven
Karsten Sprenger (vara)

Kystverket
  Hans Morten Midtsand
Maritime videregående skoler
 

Jon Wiggo Solberg - Færder VGS
Tore Fykse - Karmsund VGS (vara)

Maritimt Utdanningsforum
 

Inger Johanne Lurås - Universitetet i Sørøst-Norge
Torun Lied Giske - Maritim Opplæring Nordvest (vara)

NHO Sjøfart
 

Evelyn Blom-Dahl
Webjørn Sandor Knudsen (vara)

Norges Fiskarlag
 

Joakim Martinsen - Hovedlaget
Britt Sæle Instebø - Fiskarlaget Vest (vara)

Norges Kystfiskarlag
 

Alice Roseth Helleberg
Tom Vegar Kiil (vara)

Norges Rederiforbund
 

Hege Ajer Petterson
Jahn Viggo Rønningen (vara)

Norsk Forening for Maritim Medisin (NFMM)
 

Arne Johan Ulven
Pernilla Simolin (vara)

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 

Jon Magnus Haga
Alf Magne Horneland (vara)

Norsk Sjømannsforbund (NSF)
 

Gunnar Amland
Line Heimstad (vara)

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF)
 

Hans Sande
Morten Kveim (vara)

Norske Sikkerhetssentres forening (NSSF)
 

Eirik Solheim Haugen - Redningsselskapet - Akademiet

Private Sikkerhetssentres forening
 

Jan Egil Brevik - Maersk Training
Jan Morten Solstrand - Maersk Training (vara)

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren
 

Jan E. Nilsen - SAFE i Havila
Ørjan Haugmoen Grandal - SAFE i Simon Møkster (vara)

Sjøfartsdirektoratet
  Håvard Gåseidnes, avdelingsdirektør Fartøy og sjøfolk
Therese Landås, underdirektør Sjøfolk (vara) 
Sjøforsvaret
 

Sjøforsvarsstaben v/ seksjon for plan og utdanning

Sjømat Norge
 

Hilde Flåten
Krister Hoaas (vara)

Telenor Kystradio
 

Sara Gran

Universiteter/høyskoler
  Bjørn-Morten Batalden - UIT Norges arktiske universitet (vara)