Yrkessykdom

  • Publisert: 08.03.2018

Yrkessykdom er sykdom som med overveiende sannsynlighet er fremkalt av faktorer i arbeidssituasjon, eller forholdene om bord og sykdom som påføres under reise til eller fra skipet for rederiets regning, eller under landlov.

Ved mistanke om yrkessykdom plikter rederiet å utrede saken nærmere for å avklare om det er overveiende sannsynlig at sykdommen er fremkalt av faktorer i arbeidssituasjonen.

I mange tilfeller vil det være naturlig å få bistand fra bedriftshelsetjeneste eller annen ekstern medisinsk ekspertise.

Yrkessykdom skal rapporteres

Yrkessykdom skal rapporteres til Sjøfartsdirektoratet. Kravet til rapportering inntreffer når rederiet har funnet det overveiende sannsynlig at forholdet er yrkessykdom.

Det er ikke fastsatt egne skjemaer for dette, og rapport som beskriver forholdet kan sendes direktoratets ordinære postmottak.

Hensynet bak bestemmelsen er å gjøre det lettere for Sjøfartsdirektoratet å bli kjent med omstendigheter som kan tilsi at tilsyn eller andre tiltak bør gjennomføres.

For arbeidstakere som er omfattet av folketrygden er det viktig at det i tillegg rapporteres til NAV. Mer informasjon om dette fås på Nav: Yrkesskade og yrkessykdom

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen