1. Er det registrert pant i fartøyet?

Banken/panthaver må slette panten. Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet.
Kontakt selgers bank for innsending av originalt pantedokument.

2. Melding om sletting

Bruk "melding om sletting", KR-0009. Melding signeres med forpliktende underskrift av registrert eier. Hvis dette er et firma, skal det skje iht. signaturbestemmelser i firmaattest eller av prokurist. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

3. Hvis fartøyet er over 50 år og selges til utlandet

Fartøy eldre enn 50 år er omfattet av utførselsforbud fra Norge, jf. kulturminneloven § 23. Riksantikvaren kan gi dispensasjon etter søknad fra registrert eier. Kontaktinformasjon til Riksantikvaren finner du her.»  

Eier er selv pliktig til å sørge for at slik dispensasjon er gitt før fartøyet selges ut.

4. Gebyr for slettingen

Sletting av fartøy under 15 meter er gebyrfritt. Ev. attest eller bekreftelse som ønskes utstedt, blir fakturert iht. gebyrlisten.

5. Viktig å vite

Alle dokumenter knyttet til slettingen må sendes direkte til skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at dokumentene i størst mulig grad sendes samlet til registrene.

Ta kontakt, og vi vil veilede deg gjennom registreringsprosessen

Tlf: 52 74 50 00
post@nis-nor.no