Fartøy under bygging kan frivillig registreres i Skipsbyggingsregisteret. Antatt største lengde må være 10 meter eller mer, jf. lov om sjøfarten (sjøloven) § 31. 

1. Identifikasjon av fartøyet under byggeperioden

Kombinasjonen byggenummer og byggeverft identifiserer registreringen.
Det er derfor viktig at det alltid vises til hele kombinasjonen både på meldingsskjemaet, pantobligasjoner mm.
Fullstendig utfylling av skjema sikrer oss nødvendig informasjon for å kunne gi klar og tydelig tilbakemelding til deg som bruker.

2. Eier i byggeperioden

Det er ikke krav til eiers nasjonalitet. Utenlandsk person/selskap kan stå som eier under byggeperioden.

3. Meldingsskjemaet

Bruk skjema "Melding om registrering i BYGG", KR-0013. Ved utenlandsk bestiller anbefaler vi at den engelske versjonen benyttes, "Notification to the shipbuilding register", KR-0013ENG.

  • Det må være samsvar mellom hva som meldes til registrering og byggetiden (i Norge)
  • For registrering av fartøy under bygging skal det krysses av for alternativ I i meldingsskjemaet.

Hvem skal signere?

I skjemaet avklares det hvem som skal stå som eier i byggeperioden. Alle parter, dvs. byggeverft, eier og bestiller skal derfor undertegne på meldingen. Det er krav til forpliktende underskrift. Hvis det er et selskap, skal det skje iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. Signert skjema sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

4. Ønskes kontrakten knyttet til registreringen?

Send kontrakten inn i originalformat, så vil den bli anmerket ved registrering.

5. Gebyr for registreringen per 1. januar 2024

NOK 4 099,
NOK 2 884, – per pantedokument

Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker bes fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på skipets lengde/nettotonnasje samt andre gebyrer for, f.eks. dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift.

6. Viktig å vite

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt, så vil vi veilede deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no