LAST NED HELE SIKKERHETSMELDINGEN SOM PDF

Vi viser til vår sikkerhetsmelding SM 8-2014 som ble gitt ut på bakgrunn av mange henvendelser om gyldigheten av sertifikatene på oppblåsbart redningsutstyr. Sikkerhetsmeldingen omhandler SOLAS III/20.8.1.1 som sier at alt oppblåsbart redningsutstyr skal være kontrollert og godkjent innenfor en periode som ikke overstiger 12 måneder. Dette tolkes i utgangspunktet som fra dato til dato.

På bakgrunn av henvendelser fra næringen har vi gjort en ny vurdering av retningslinjene for utsettelse. Vi er kommet til følgende konklusjon:

  • Gyldigheten av sertifikatene er fra dato til dato, jf. SOLAS III/20.8.1.1.
  • Utsettelse aksepteres innenfor samme kalendermåned som sertifikatet utløper, jf. SOLAS III/20.8.1.1. Det er ikke nødvendig å søke om slik utsettelse.
  • Utsettelse utover den kalendermåneden sertifikatet utløper kan innvilges etter søknad. Vilkåret er at det er praktisk umulig å gjennomføre service innenfor sertifikatets gyldighetsperiode, for eksempel som følge av anløp i utenlands havn uten tilgjengelig servicestasjon.