Last ned rundskrivet som pdf: RSR 10-2014 Forskrift 1. juli 2014 om farlig last på norske skip.pdf

Last ned forskriftsteksten som pdf - den er også kunngjort på Lovdata.

Les høringsmatrisen som pdf med uttalelser fra høringsinstansene.