Last ned rundskriv som PDF.pdf

Vedlegg: endringsforskriften (docx)

Innledning 

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt følgende forskrifter:

 • forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger og  
 • forskrift om endring av forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger.

Forskriftene trer i kraft 1. august 2013.

For det første gjelder endringene gjennomføring av endringer i Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL). Norge har ratifisert konvensjonen og vedleggene, og er således forpliktet til å gjennomføre disse reglene.

 
Endringene gjelder:

 • Resolusjon MEPC.216(63) «Regional arrangements for port reception facilities under MARPOL Annexes I, II, IV and V» 
   
 • Resolusjon MEPC.217(63) «Regional arrangements for port reception facilities under MARPOL Annex VI and Certification of marine diesel engines fitted with Selective Catalytic Reduction systems under the NOx Technical Code 2008»
 • Endringene, som trer i kraft 1. august 2013, ble vedtatt i mars 2012 av MEPC (the Marine Environment Protection Committee, miljøkomitéen til den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO)).

  For det andre er det fastsatt endringer i §§ 3, 7 og 18 som følge av blant annet behov for språklige justeringer, presiseringsbehov, samt behov for en dispensasjonsbestemmelse i § 7.

  I tillegg er det gjort en endring i dagbokforskriften vedrørende regler om maskindagbok.