Vis sjøvett

Sjøfartsdirektoratets holdningsskapende arbeid for sikkerhet blant fritidsbåtbrukere. Tilskuddsordningen for sjøvettiltak, bruk av flytevest og andre holdningsskapende tiltak.

Nød og redning

I en nødsituasjon er det viktig å vite hvor du skal henvende deg for å få hjelp. På sjøen kan dette gjelde både ved personskader eller ved havari/grunnstøting.

VHF  kanal 16
Brannvesen  110
Politi  112
Ambulanse  113
Maritim radio 120
Hovedredningssentralen Sør-Norge  51 51 70 00
Hovedredningssentralen Nord-Norge 75 55 90 00

Dette skal du opplyse om:

  • hvem du er
  • hvor du er
  • hvor mange som er ombord
  • båttype med kallesignal eller registreringsnummer
  • hvilken hjelp du trenger 

Kilde: www.hovedredningssentralen.no

Til toppen