Veiledning knyttet til vestpåbudet

  • Publisert: 11.05.2015

Etter at Stortinget vedtok et vestpåbud for personer som oppholder seg i fritidsbåt under 8 meter, er det blitt avdekket et behov for noen avklaringer.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har derfor Sjøfartsdirektoratet laget en veiledning beregnet på båtfolket – der en håper en del av spørsmålene blir avklart-

- Vi har registrert at det har blitt en debatt i media og kommentarfeltene rundt vestpåbudet og enkelte definisjoner og avgrensinger. På den ene siden har denne debatten vært med å sette fokus på en viktig sak, men på den andre siden så har den også avdekket et behov for å komme med noen avklaringer, sier avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Lars Alvestad

En viktig presisering i veiledningen er at det er ingen endring i kravet om at alle fritidsbåter under 24 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord. Utover dette vil veiledningen blant annet dekke spørsmål som «hva er ment med båt i fart» og «hva menes med utendørs opphold».

- Vårt mål er at veiledningen skal være lett forståelig samtidig som den ikke går ut over de føringene som er lagt i lov og forskrift. Samtidig oppfordrer vi alltid til at folk bruker sunn fornuft og setter sikkerhet høyt – da er en også sikret en fin og trivelig tur i fritidsbåten, sier Alvestad.

Les hele veiledningen her

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen