Nærmere hundre personer fra den maritime næringen var samlet i Rederiforbundets ærverdige lokaler torsdag 16. februar. Sammen med Maritimt Forum og Norges Rederiforbund inviterte Sjøfartsdirektoratet til frokostmøte med temaet «Sikkerhet og beredskap med norsk flagg i hekken» som overskrift.

Og det norske flagget vaier i vinden som et stabilt og trygt flagg – spesielt i en verden preget av krise, krig og usikkerhet.

– For oss er norsk flagg et naturlig valg, og en forutsetning. Vi må ha tilgang på norske sjøfolk og en komplett maritim klynge. I vanskelige tider merkes det ekstra godt da vi ofte har større behov for å være tett på apparatet rundt det norske flagget, sa Anne Jorunn Møkster i Simon Møkster Shipping AS.

Moderator Christine Korme (Rederiforbundet), Anne Jorunn Møkster (Møkster Shipping AS), Andreas Enger (Höegh Autoliners) og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund).
Moderator Christine Korme (Rederiforbundet), Anne Jorunn Møkster (Møkster Shipping AS), Andreas Enger (Höegh Autoliners) og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund). Foto: Sjøfartsdirektoratet, Helga Maria Sulen Sund

Strategisk viktig med norsk flagg

På Flaggfrokosten var også Höegh Autoliners. Et internasjonalt rederi uten havneanløp eller operasjoner i Norge, men som likevel velger å reguleres av flaggstaten Norge fordi de ønsker et høykvalitetssystem.

– En god flaggstat har vært avgjørende for oss, spesielt de siste årene, men også i det daglige, sa Andreas Enger, CEO i rederiet.

De jobber strategisk ved å benytte seg av norske leverandører og aktører, og jobber i det de selv omtaler som et stort velutviklet norsk økosystem.

– Det er ikke gitt at det skal være slik, men den maritime klyngen gjør at vi velger å være i Norge, og at vi seiler med norsk flagg i hekken. Det er mange flaggstater å velge mellom, og det er viktig for oss å ha en enhetlig struktur som stemmer overens med våre verdier, sa Enger.

– NIS var et riktig grep

Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund presiserte overfor forsamlingen at norsk flagg er ensbetydende med norsk innhold for dem.

Cruisereder Torstein Hagen (Viking Cruises) hadde en god prat med sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide under flaggfrokosten.
Cruisereder Torstein Hagen (Viking Cruises) hadde en god prat med sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide under flaggfrokosten. Foto: Helga Maria Sulen Sund, Sjøfartsdirektoratet

– Norsk eierskap og norske sjøfolk har bragt oss dit vi er i dag, og det viser at NIS var et riktig grep tilbake i 1987, og er det fortsatt 35 år senere. I dag kan vi blant annet fronte Torstein Hagen og Viking Cruises sitt arbeid med å sikre flere norske sjøfolk, sier Sande.

– For Sjøoffisersforbundet skal det norske flagget symbolisere en trygg framtid, karrieremuligheter og kvalitet for norsk ungdom, og da er tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs en forutsetning. Den må ligge til grunn slik at vi kan konkurrere, understreket Sande.

NIS 2004 til 2023.
NIS 2004 til 2023. Foto: Kilde: Sjøfartsdirektoratet

«All time high» i 2022

Siden bunnoteringen i 2014 med 522 skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), har statistikken snudd og økt for hvert eneste år. 2022 var «all time high» med 735 registrerte skip på tampen av året. Selv om det har blitt slettet noen skip fra registeret de to første månedene av 2023, ser fremtidsutsiktene lyse ut med flere innflagginger på gang.

– Det unike miljøet og den komplette maritime klyngen med rederi, norske sjøfolk, administrasjon, verft og kompetanse på høyt akademisk nivå gjør at vi hevder oss i verdenseliten, sa sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide stolt.

Han var tydelig på at det er to trender som nå preger den maritime næringen; dekarbonisering og digitalisering

– Vi var først ute med LNG og skip på batteri. I år er vi igjen først når vi får et kommersielt skip på hydrogen, og vi har alle muligheter til å være lengst fremme med skip på ammoniakk. Men tempoet må skyte fart for at vi skal nå målsetningene som politisk lederskap har forpliktet seg på, sa sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Over hundre hadde meldt seg på Flaggfrokosten i Oslo.
Over hundre hadde meldt seg på Flaggfrokosten i Oslo. Foto: Helga Maria Sulen Sund, Sjøfartsdirektoratet

Økt tonnasje = større innflytelse

Statsråd Bjørnar Skjæran ser med stolthet på et register som over flere år har hatt en positiv trend når det kommer til innflagginger.

– Vi ønsker at flere skal flagge hjem fordi vi vil ha en stor flåte med oss når vi fortsetter å utvikle, ikke bare næringen, men også rammene og målene våre. Ved økt tonnasje under norsk flagg kan Norge øke sin innflytelse internasjonalt. Vi vil bygge videre på tradisjonen om at det å seile under norsk flagg ikke bare en garanti for sikkerhet, godt samarbeid og gode arbeidsforhold, men også for forutsigbarhet og konkurransedyktige ordninger, sa Skjæran.

Rederiforbundets administrerende direktør, Harald Solberg presiserte at endringsviljen og omstillingen er stor blant næringen, samtidig som han la til et tydelig «men».

– Vi trenger stabile og konkurransedyktige rammevilkår – det er helt avgjørende.

Krigen i Ukraina var også tema som følge av fortsatt stor usikkerhet. «Hvordan skal norske rederier navigere i et krevende sikkerhetspolitisk farvann, og hvilke fordeler gir det norske flagget?».

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen fra Forsvarets høgskole, Eivind Vad Peterson, statssekretær i UD og Audun Halvorsen i Norges Rederiforbund stod for panelsamtalen som dreide seg inn på at den maritime næringen har stor strategisk betydning.

– Norge har betydelige skipsfartsressurser som kan stilles til rådighet ved behov enten i krise eller krig. 90 prosent av alle varer kommer på kjøl. I dagens trusselbilde ser vi blant annet betydningen av å ha en offshoreflåte og LNG-fartøyer som kan bidra til leveransen av kritisk energiforsyning til Europa, sa Audun Halvorsen som leder beredskapsavdelinegn i Norges Rederiforbund.