I 2018 var det totalt registrert panteheftelser for 2 271 milliarder norske kroner i de norske skipsregistrene NIS, NOR og BYGG. Tallet har vokst for hvert år, og viser nå nesten 6 000 milliarder kroner.

Den gjennomsnittlige alderen på skip registrert i NIS er synkende. Mange av skipene er av nyere dato, og har tatt i bruk ny maritim teknologi og alternative typer drivstoff til det konvensjonelle. Dette fører til høyere panteverdi.

Elisabeth H. Lingaas
Elisabeth H. Lingaas Foto: Marit Nilsen, Sjøfartsdirektoratet

– Det er gledelig å se at mange rederier nå investerer i ny teknologi, for å gå det grønne skiftet i møtet, sier Elisabeth Hvaal Lingaas, avdelingsdirektør for Skipsregistrene i Sjøfartsdirektoratet.

Norge har verdens femte største flåte målt etter verdi. De aller fleste lån er i norske kroner. Amerikanske dollar følger på en god andreplass, etterfulgt av euro på tredje. Valutalånene er omregnet til norske kroner.

– Et halvt oljefond er slettes ikke småbeløp. Vi har stor respekt for de enorme verdiene vi håndterer og registrerer på skipene i den norske flåten, legger Lingaas til.