Etter en lang vinter med mye vær er det nok mange som tenker å tilbringe påsken i og nært vann. Uansett hvilke valg du som fritidsbåtbruker tar i ukene fremover, ønsker Sjøfartsdirektoratet at du tenker sikkerhet.

2024 har så langt krevd tre menneskeliv. To personer ble etter en omfattende leteaksjon funnet døde i sjøen utenfor Tromlingene i Arendal. De to omkomne, en 39 år gammel mann og en 28 år gammel kvinne, omkom etter en padletur.

Den tredje personen som har omkommet så langt i år, havnet i småbåthavna i Brønnøysund. Forbipasserende fikk mannen opp av sjøen, men livet sto ikke til å redde.

Oversikt: Hendelser med omkomne og skadde i 2024

Vis sjøvett

Dersom du skal på sjøen, minner Sjøfartsdirektoratet om følgende:

Bruk redningsvest!

Det er påbudt å bruke vest når du oppholder deg i fritidsbåter under 8 meter. Samtidig er det krav om vest til alle om bord i alle typer fritidsbåter. Sjøfartsdirektoratet jobber for å få flest mulig til å benytte flytevest i åpne fritidsbåter, uansett størrelse.

Mange kunne nok ha vært reddet dersom de hadde valgt å bruke flytevest.
Mange kunne nok ha vært reddet dersom de hadde valgt å bruke flytevest. Foto: Heidi Therese Bless

Sørg for å ha vanntett kommunikasjonsutstyr som gjør at du kan varsle dersom du får problemer.
Hvis du havner i en nødssituasjon på sjøen, er det viktig at du kan varsle for å få hjelp. Det er god mobildekning mange steder langs kysten, og en mobiltelefon i en vanntett pose som du bærer på deg, kan redde liv i en situasjon der du havner i vannet. Det er likevel viktig å være klar over den begrensede rekkevidden til en telefon sammenlignet med VHF. Signalene fra mobiltelefonen blir betydelig dårligere allerede ved moderat sjøgang. Med mobiltelefon er det bare mulig å snakke med én abonnent om gangen, og da kun hvis en har vedkommendes mobilnummer.

Med maritim VHF kan du normalt nå en kystradiostasjon uten forsinkende mellomledd, men like viktig er det at kystradiostasjonen også kan nå deg med meldinger som kan være viktige for din sikkerhet. Med en VHF-radio kan du kommunisere med kystradiostasjoner på land eller med andre båter.

Sjekk at du har en stige/leider som kan nås fra vannet, og som er god nok til at du faktisk klarer å klatre om bord (selv med mye klær på).

Personer som har vært i vannet en stund, er ikke alltid i stand til å klatre om bord på egen hånd. En livløs person med våte klær er som regel altfor tung til at du klarer å hale vedkommende om bord igjen alene dersom du har en båt med litt stort fribord. 

Noen har for eksempel en egen talje for å få ekstra kraft til å hale personer opp av vannet. Har du seilbåt, kan du kanskje bruke et fall? 

En dødmannsknapp kan redde liv

En dødmannsknapp er viktig å bruke for å sikre at båten stopper dersom du havner i vannet. Det finnes både trådløse og tradisjonelle varianter. Det viktigste er at dødmannsknappen er i bruk når du kjører båt.

En dødmannsnapp stopper båten om du havner i vannet.
En dødmannsnapp stopper båten om du havner i vannet. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Sørg for å ha brannslokkingsutstyr om bord

Motorbrennstoff og kokeapparater representerer den største brannrisikoen om bord i fritidsbåter. Båter med innenbords bensinmotor eller med gassinstallasjon har langt større brann-/eksplosjonsfare enn båter med andre løsninger. Det skal minst være ett 2 kg håndslokkingsapparat med ABC-pulver på et lett tilgjengelig sted for hurtig bruk om bord. (A betyr at pulveret slokker brann i treverk, tekstiler og lignende, brannklasse B står for brannfarlige væsker, og C står for brann i gass).

Hvis det er mulig, bør du stenge av gasstilførselen før du starter å slukke en gassbrann. Håndslokkingsapparater med ABC-pulver er også egnet til slokking av brann i elektriske anlegg. Et apparat på 2 kg blir tømt i løpet av kort tid. Større båter bør ha flere apparater.

Brannteppe egner seg spesielt godt til å legge over brennende gryter, gjenstander og lignende eller personer med klær som brenner. Branntepper er også godt egnet til å pakke seg inn i, for eksempel i forbindelse med evakuering.

Ikke glem røykvarsleren
Røykvarsler bør være obligatorisk om bord i båter hvor en overnatter. Røykvarslere må testes jevnlig, og batterier byttes minst én gang i året, gjerne når båtsesongen starter.

Vær edru!

Bruk av alkohol eller rusmidler kan øke risikoen ved mange ulike aktiviteter på fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet anbefaler derfor at alle som ferdes på sjøen, viser måtehold med alkohol, og at båtfører er edru. Pass på hverandre når noen skal bevege seg mellom båt og brygge.

Sjøen er iskald på denne tiden av året. Dersom du havner i sjøen, haster det å komme seg opp selv eller få hjelp av andre.

Vi håper dere tar med dere rådene våre når dere nå drar ut på sjøen. Vi ønsker alle fritidsbåteiere en god og trygg båtsesong, uansett når oppstarten blir.