Det vil også fokuseres på at skip bemannes med kvalifisert og tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre arbeidsoppgavene om bord på en forsvarlig måte.

Forskning bakgrunn for valg av fokusområde

Forskning viser at faktorer som stor arbeidsbyrde, negativt stress, utilstrekkelig hvile og dårlig søvnkvalitet virker negativt inn på den enkeltes evne til konsentrasjon og årvåkenhet, og øker sannsynligheten for at en ulykke skal inntreffe. Dette er også faktorer som går igjen som bakenforliggende årsaker i de årlige risikoanalysene av fare- og ulykkeshendelser som Sjøfartsdirektoratet gjennomfører.  

En god prosess som inkluderer risikovurdering av bemanningsbehovet er derfor nødvendig for å oppnå en bemanningsfastsettelse som gjør skipet til en sikker og effektiv arbeidsplass. Å legge forholdene til rette for at mannskapet får mulighet for sammenhengende søvn og god kvalitet på hviletiden vil etter all sannsynlighet også gi positiv uttelling for sikkerheten og arbeidsmiljøet om bord.

Nye sjekklister for fokusområde 2016 klare

Nå er sjekklisten for årets fokusområde klar, og vi oppfordrer næringen til å bruke sjekklisten som en internkontroll for å sikre etterlevelse.
Sjekklisten vil bli brukt i forbindelse med uanmeldte tilsyn, men også i forbindelse med ISM revisjoner og sertifikatinspeksjoner der reders egenkontroll kreves.

Sjekklisten for hviletid kan lastes ned her