HISTORISK FERJETUR: Fra kai til kai mellom Hjelmeland og Nesvik glir verdens første hydrogenferje i kommersiell drift. MF «Hydra» seiler på flytende hydrogen.

SE VIDEO fra markeringen:

 

– Dette er banebrytende på flere måter. I tillegg til den store teknologiutviklingen, er det også gjort et stort arbeid med å utvikle regelverk for å muliggjøre hydrogen som drivstoff på norske passasjerskip, melder Norled.

– Viktig for Norge som nasjon

Ferje- og hurtigbåtrederiet har selv ledet prosjektet med å utvikle teknologien rundt MF «Hydra» men skryter av flere gode samarbeidspartnere, blant andre Statens Vegvesen.

Sjøfartsdirektoratet har også vært involvert fra en tidlig fase.

– Det er svært viktig for Norge som maritim nasjon at vi har aktører som satser på ny grønn teknologi, slik som Norled gjør med dette hydrogenprosjektet. Så vet vi at det kan være utfordringer når ny teknologi skal tas i bruk, men da er det også positivt at Sjøfartsdirektoratet ble tett involvert i prosjektet tidlig, på samme måte som vi var det når den første bilferjen på batteri skulle settes i drift, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Knut Arild-1 (1).jpg

– Dette er selvsagt et svært viktig prosjekt for Norled, men også for Norge som nasjon. Det at næring og myndigheter sammen legger til rette for ny teknologi vil gi Norge en konkurransefordel og kan legge grunnlaget for nye arbeidsplasser, men også gjøre det enda mer spennende å jobbe i den maritime næringen, fortsetter sjøfartsdirektøren.

Testing siden januar

Administrerende direktør Heidi Wolden i Norled er stolt av å skrive historie.

– Dette er en historisk dag, både for Norled og for Norge som ledende skipsfartsnasjon. I dag er vi vitne til at verdens første skip seiler på flytende hydrogen, sier Wolden.

Norled har gjennomført systemtester ved kai på Hjelmeland siden årsskiftet. De siste ukene er det gjennomført sjøprøver, og de siste godkjenningene fra Sjøfartsdirektoratet har kommet på plass.

Prosjektleder Kristian Breidfjord i Sjøfartsdirektoratet var den som signerte godkjenningen av hydrogensystemet.

– Det var en spesiell følelse å sette den signaturen, jeg skjønte at jeg var med på noe stort. Det er også spesielt å være om bord på ferja her i dag. Banebrytende er nok det riktige ordet for denne begivenheten, ja, sier Breidfjord.

Prosjektleder Kristian Breidfjord i Sjøfartsdirektoratet.
Prosjektleder Kristian Breidfjord i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Hydrogen fra romfart til ferje

Flytende hydrogen leveres med tankbil fra Tyskland. MF «Hydra» skal bunkre i overkant av tre tonn hydrogen hver tredje uke, og har en makskapasitet på 295 passasjerer og rundt 80 biler.

Teknisk direktør Erlend Hovland i Norled viser til at det kun er to aktører i verden som bruker flytende hydrogen som drivstoff.

– Det er Norled på MF «Hydra», og så er det romfartsindustrien som bruker det som drivstoff i oppskytninger, NASA og SpaceX for eksempel. Det sier litt om hvilket teknologisprang som nå er gjennomført for maritim næring, poengterer Hovland.

Etter mye utvikling og testing gleder han seg nå til å ønske passasjerer velkommen om bord for å reise utslippsfritt mellom Hjelmeland og Nesvik.

Første avgang med passasjerer om bord gikk fra Hjelmeland kai klokken 12 fredag.

KakeHydra.jpg