– Endringen er et resultat av vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, og sikrer en mer enhetlig tilnærming til regelverket, sier underdirektør på avdeling sjøfolk, Leif Ove Mikkelsen.

Endringen vil berøre sjøfolk som skal søke om sitt første kompetansesertifikat etter utstedt vitnemål. I enkelte tilfeller vil det innebære at gyldighetstiden settes til mindre enn fem år basert på sikkerhetsopplæringens gyldighet.

– Etter innføringen av timebasert fartstidberegning, og med det større fleksibilitet i regelverket, forventer vi ingen endring i mulighetene til å opptjene tilstrekkelig fartstid, sier Mikkelsen.

Han legger til at endringene vil tre i kraft 2. mai i år, og at løsningen vil rydde opp i misforståelser med hensyn til kompetansesertifikatets gyldighet.

Gyldig sikkerhetsopplæring er et vilkår for å få utstedt kompetansesertifikat både etter kvalifikasjonsforskriften og STCW, og sikrer likebehandling ved utstedelse av nevnte kompetansesertifikater.