- Direktoratet fikk varsel om saken fra Kystvakten, samt tilsendt kopi av opptaket. Basert på denne informasjonen gjennomførte vi torsdag en havnestatskontroll på fartøyet. Basert på havnestatskontrollen og opptaket fra overvåkingsflyet er fartøyet varslet om at det vil bli vurdert å ilegge overtredelsesgebyr, sier avdelingsdirektør for Avdeling for kontroll og inspeksjon i Sjøfartsdirektoratet Alf Tore Sørheim

Det er ikke tillatt å kaste søppel på havet og miljøovertredelser er et område som har stort fokus både i direktoratet og i samfunnet forøvrig. Det er ofte vanskelig i slike saker å bevise hvem som har kastet søppel på havet, men i denne saken har en gode opptak av det som har skjedd.

- Så er det viktig å påpeke at saken skal følges opp og vurderes før endelig konklusjon rundt overtredelsesgebyr fattes, påpeker Sørheim