Virkeområdet til forskrift 8. september 2018 nr. 1368 om ballastvannbehandling på skip og flyttbare innretninger er angitt i forskriftens § 1. For lasteskip gjelder forskriften i utenriksfart og for fiskefartøy gjelder forskriften for fartsområde Bankfiske 1 og større. Forskriften gjelder ikke for skip sertifisert for operasjon begrenset til norsk territorialfarvann, norsk økonomisk sone og det åpne hav.

Fartøyene vil dermed være unntatt kravene i nevnte forskrift, herunder kravet i forskriftens § 2 om rensesystem for ballastvann.

Søknadsprosessen

Det kan søkes om begrensning i fartsområdet ved å fylle ut og sende inn skjema KS-1256B Søknad om begrenset fartsområde for unntak fra krav om rensesystem for ballastvann. Dette skjemaet gjelder for fiskefartøy og lasteskip med største lengde på 15 eller mer.

Skjemaet finner du på hjemmesiden vår under menyen Skjema.

For fiskefartøy og lasteskip med bruttotonnasje på 400 eller mer, som har klasse i et anerkjent klasseselskap, skal en uttalelse fra fartøyets klasseselskap legges ved søknaden.

For fiskefartøy og lasteskip under 15 meter ivaretas oppfølgingen av fartsområdebegrensninger av godkjent foretak ved gjennomgang av kontrollskjema og utstedelse av fartøyinstruks.

Det er ikke nødvendig å søke om nytt bemanningssertifikat på grunn av begrenset fartsområde ettersom reder uansett må forholde seg til det fartsområdet som er det mest begrensende av fartssertifikatet og bemanningssertifikatet.

Etter at søknaden er innsendt og behandlet, vil fartøyet få utstedt et nytt fartssertifikat hvor fartsområdebegrensningen er angitt.

For lasteskip som er delegert klassen og som skal ha begrenset fartsområde i «Cargo Ship Safety Equipment Certificate» vil Sjøfartsdirektoratet varsle klassen om vedtaket.

Fartsområdebegrensninger

Lasteskip kan søke om følgende fartsområdebegrensninger:

 • Stor kystfart, begrenset til norsk økonomisk sone
  • Begrensningen betyr at fartøyet ikke kan operere på svenske, danske og tyske farvann, altså ikke krysse grensene til andre lands økonomiske soner.
 • Nord- og Østersjøfart, begrenset til norsk økonomisk sone
  • Begrensningen betyr at fartøyet ikke kan operere i Skagerak, Kattegat, Østersjøen, Storbritannia, Irland og den engelske kanal, altså ikke krysse grensene til andre lands økonomiske soner.
 • Europeisk fart, begrenset til norsk økonomisk sone og det åpne hav
  • Begrensningen betyr at fartøyet ikke kan krysse grensene til andre lands økonomiske soner. Fiskerivernsonene rundt Svalbard og Jan Mayen, og Smutthullet og Smutthavet regnes som åpent hav som fartøyet fortsatt kan operere i.
 • Uinnskrenket fart, begrenset til norsk økonomisk sone og det åpne hav
  • Begrensningen betyr at fartøyet ikke kan krysse grensene til andre lands økonomiske soner

Fiskefartøy kan søke om følgende fartsområdebegrensninger:

 • Bankfiske 1, begrenset til norsk økonomisk sone
  • Begrensningen betyr at fartøyet ikke kan operere i Skagerak, utenfor norsk økonomisk sone
 • Bankfiske II, begrenset til norsk økonomisk sone
  • Begrensningen betyr at fartøyet ikke kan operere i Skagerak, utenfor norsk økonomisk sone. Ly og hvile ved Bjørnøya i perioden 1. mai til 31. august kan fortsatt benyttes.
 • Havfiske II, begrenset til norsk økonomisk sone og det åpne hav
  • Begrensningen betyr at fartøyet ikke lenger kan operere i alle farvann. ‘’Det åpne hav’’ vil omfatte fiskerisonene rundt Svalbard og Jan Mayen, Smutthullet og Smutthavet.

Fiskefartøy sertifisert for Havfiske I må velge ‘’Bankfiske II, begrenset til norsk økonomisk sone’’.